עמוד זמר:

קינדרי עירן

טעויות כתיב ונרדפות

קינדרי עירן