עמוד זמר:

קינדרלעך

טעויות כתיב ונרדפות

קינדרלעך