עמוד זמר:

קרן פלס

טעויות כתיב ונרדפות

keren peles pelles peless כרן