סגור

קריוקי שיבולת ירוקת העין - רוחמה רז

  • שיבולת ירוקת העין
  • שיבולת ירוקת העין

שיבולת ירוקת העין רוחמה רז מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

שיבולת ירוקת העין