סגור

קריוקי זאת ירושלים - רונית אופיר

  • זאת ירושלים

זאת ירושלים רונית אופיר מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

זאת ירושלים