סגור

קריוקי תפוחים ותמרים - רמי קלינשטיין

  • תפוחים ותמרים

תפוחים ותמרים רמי קלינשטיין מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

תפוחים ותמרים