סגור

קריוקי חלום מתוק - בחלום המתוק - שלומי סרנגה ומושיק עפיה

  • חלום מתוק - בחלום המתוק

חלום מתוק - בחלום המתוק שלומי סרנגה ומושיק עפיה מילים

הדפס
איך בקלות ובלי מילים
היא לקחה אותי לאט
לתוך הים הכחול בעיניה
ליפיסקאי מימונוס מוחריאונו
ונדה קופאגונו ניוט'ו נה טליאונו
נה נה נה
פוסא מולי פי אי סה ניהקאליה
סו אפוס טה קלוקרגיה מגובון סאנמרחגיה
ליפיסקאי מימונוס מוחריאונו
ונדה קופאגונו ניוט'ו נה טליאונו
רואה אותה בחלום המתוק
רוצה אותה אך האופק רחוק
מוליפיס קא פגונו ניו ט'ונטליו
נה נה נה
כשהיא הופיעה ממולי
שלחה אלי מבט
כישפה אותי והלכתי אחריה
לא לא יכולתי לדבר
הלכתי כמו עיוור
אל המקום שנראה לי כמו חלום
פוסא מולי פי אי סה ניהקאליה
סו אפוס טה קלוקרגיה מגובון סאנמרחגיה
לא לא יכולתי לדבר
הלכתי כמו עיוור
אל המקום שנראה לי כמו חלום
רואה אותה בחלום המתוק
רוצה אותה אך האופק רחוק
מוליפיס קא פגונו ניו ט'ונטליו
נה נה נה
כשהיא הופיעה ממולי
שלחה אלי מבט
כישפה אותי והלכתי אחריה
ליפיסקאי מימונוס מוחריאונו
ונדה קופאגונו ניוט'ו נה טליאונו
נה נה נה אה אה אה
פוסא מולי פי אי סה ניהקאליה
סו אפוס טה קלוקרגיה מגובון סאנמרחגיה
עכשיו הלב שלי בוחר איתה להישאר
מהחלום לא רוצה להתעורר

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

חלום מתוק - בחלום המתוק