סגור

קריוקי היא לא יודעת מה עובר עליי - שלמה ארצי

  • היא לא יודעת מה עובר עליי

היא לא יודעת מה עובר עליי שלמה ארצי מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

היא לא יודעת מה עובר עליי