סגור

קריוקי קצת משונה שלא נשארת - שלמה ארצי

  • קצת משונה שלא נשארת

קצת משונה שלא נשארת שלמה ארצי מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

קצת משונה שלא נשארת