סגור

קריוקי נשמה - שלמי גרטנר

  • קריוקי | נשמה - שלמי גרטנר
    מאת phaze444

נשמה שלמי גרטנר מילים

הדפס
השיבנו ה' אליך אליך ונשובה חדש ימינו ימינו כקדם
חדש ימינו ימינו כקדם
אוי נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צי מיר אוי נשמה
נשמה ווי ביסט די
פארבלאנדז'ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר אוי נשמה
השיבנו ה' אליך אליך ונשובה חדש ימינו ימינו כקדם
חדש ימינו ימינו כקדם
אוי נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צי מיר אוי נשמה
נשמה ווי ביסט די
פארבלאנדז'ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר אוי נשמה
יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד
זינגט דעם ליד
יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד
זינגט דעם ליד
יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד
זינגט דעם ליד
יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד
זינגט דעם ליד
זינגט דעם ליד
זינגט דעם ליד
אוי נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צי מיר אוי נשמה
נשמה ווי ביסט די
פארבלאנדז'ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר אוי נשמה
אוי נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צי מיר אוי נשמה
נשמה ווי ביסט די
פארבלאנדז'ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר אוי נשמה
אוי נשמה

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

נשמה