סגור

קריוקי 3 - Britney Spears

  • קריוקי | 3 - Britney Spears
    מאת
    לחץ כאן להצביע
    10/10 מ- 11 דירוגים

3 Britney Spears מילים

הדפס
1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter, Paul, and marry Gettin' down with 3P Everybody loves ooh Countin' Babe, pick a night To come out and play If it's alright What do you say? Merrier the more Triple fun that way Twister on the floor What do you say? Are you in? Livin' in sin is the new thing Are you in? I am countin'! 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh Countin' 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh Three is a charm Two is not the same I don't see the harm So are you game? Let's make a team Make 'em say my name Lovin' the extreme Now are you game? Are you in? Livin' in sin is the new thing Are you in? I am countin'! 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh Countin' 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh What we do is innocent Just for fun and nothin' meant If you don't like the company Let's just do it you and me You and me Or three Or four On the floor! 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh Countin' 1, 2, 3 Not only you and me Got one eighty degrees And I'm caught in between Countin' 1, 2, 3 Peter Paul and Mary Gettin' down with 3P Everybody loves ooh

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

3