סגור

קריוקי pachebi da puchbi - Giorgi Tsereteli

  • קריוקי | pachebi da puchbi - Giorgi Tsereteli
    מאת michael-314
    לחץ כאן להצביע
    10/10 מ- 5 דירוגים

pachebi da puchbi Giorgi Tsereteli מילים

הדפס
martoobam damgala magram vai vai vai
ushenoba megona magram vai vai vai
mere gamoidara magram vai vai vai
momirchine iara magram vai vai vai
guls mexvia alebi damanaxe Tvalebi
mTel sicocxles gachuqeb gogov genacvalebi
mogitane titebi maTbobs sheni TiTebi
miyvars sheni tuchebi pachebi da puchebi
nu moiwyen lamazo magram vai vai vai
shen gimili gixdeba magram vai vai vai
xelis gulze gatareb magram vai vai vai
ocnebebs agisruleb magram vai vai vai
guls mexvia alebi damanaxe Tvalebi
mTel sicocxles gachuqeb gogov genacvalebi
mogitane titebi maTbobs sheni TiTebi
miyvars Seni tuchebi pachebi da puchebi
dro vataroT dilamde magram vai vai vai
movilxinoT naRvamde magram vai vai vai
simRerebi vimReroT magram vai vai vai
da erTmaneTs veferoT magram vai vai vai
modi erTad vicekvoT gavixaroT gulebi
gmerTa mogvces mshvidoba dovlaTi da fulebi
siyvaruliT avsili daviaroT quchebi
mTavaria gvaxsovdes pachebi da puchebi
guls mexvia alebi damanaxe Tvalebi
mTel sicocxles gachuqeb gogov genacvalebi
mogitane titebi maTbobs Seni TiTebi
miyvars Seni tuchebi pachebi da puchebi

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

pachebi da puchbi