עמוד זמר:

yaduvamsha yamini

טעויות כתיב ונרדפות

yaduvamsha yamini