ענווים

יעקב שוואקי ויוסי גרין

בשעה שמלך המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא הוא עומד על גג גג בית המקדש משמיע לישראל ואומר בשעה שמלך המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא הוא עומד על גג בית המקדש משמיע לישראל ואומר ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח בשעה שמלך המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא הוא עומד על גג גג בית המקדש משמיע לישראל ואומר בשעה שמלך המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא הוא עומד על גג גג בית המקדש משמיע לישראל ואומר ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח ענווים ענווים הגיע זמן הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם