מגן ישראל

דקלון

הן לא אתה תשוב תחיינו
ותאמר לצרותינו די
מעפר עוניינו תקימנו
האר דרכנו אל שדי
מהרה קבץ פזורינו
וכנס בני כל ידידיי
ארץ זבת תנחילנו
ברכה תוריד עד בלי די
ארץ זבת תנחילנו
ברכה תוריד עד בלי די
שומר ומגן ישראל
שמור שארית ישראל
שומר ומגן ישראל
שמור שארית ישראל
ואל יאבד ישראל
אומרים שמע ישראל
ואל יאבד ישראל
אומרים שמע ישראל
יוודע בגויים לעיננו
נקמת דם עבדיך השפוך
אל חי נצור צעדינו
שמור שארית גוי ברוך
תשועת עולם תושיענו
ופינו ימלא שירה חיה
להר ציון תעלנו
לצליל כינור ותוף מרים
להר ציון תעלנו
לצליל כינור ותוף מרים
שומר ומגן ישראל
שמור שארית ישראל
שומר ומגן ישראל
שמור שארית ישראל
ואל יאבד ישראל
אומרים שמע ישראל
ואל יאבד ישראל
אומרים שמע ישראל
אומרים שמע ישראל
אומרים שמע ישראל


© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם