פותח את ידך

גד אלבז

are you ready to dance
are you ready to dance
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד
נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו
כי הוא אל זן הוא מפרנס לכל ומטיב מטיב לכל
ומכין מזון לכל בריותיו

פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון
פותח את ידיך ומשביע
אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו
כי לעולם חסדו
אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו
כי לעולם חסדו
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד
נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון
פותח את ידך ומשביע
אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו
כי לעולם חסדו
אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו אווו
כי לעולם חסדו
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
hands
hands
oh oh oh
Open now open now your hands
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא כי לעולם חסדו
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא כי לעולם חסדו
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא כי לעולם חסדו
נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
נא נא נא נא נא כי לעולם חסדו
לעולם חסדו
לעולם
לעולם חסדו


hands
hands
hands


© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם