אוחילה לאל

גלעד פוטולסקי

אוחילה לאל
אחלה פניו
אשאלה ממנו
מענה לשון
אוחילה לאל
אחלה פניו
אשאלה ממנו
מענה לשון
אוחילה לאל
אחלה פניו
אשאלה ממנו
מענה לשון
אוחילה לאל
אחלה פניו
אשאלה ממנו
מענה לשון
אשר בקהל עם
אשירה עוזו
אביעה רננות
בעד מפעליו
אשר בקהל עם
אשירה עוזו
אביעה רננות
בעד מפעליו
לאדם מערכי לב
ומה' מענה לשון
ה' שפתי תפתח   
ופי יגיד תהילתך
לאדם מערכי לב
ומה' מענה לשון
ה' שפתי תפתח   
ופי יגיד תהילתך
ה' שפתי תפתח   
ופי יגיד תהילתך
ה' שפתי תפתח   
ופי יגיד תהילתך
לאדם מערכי לב
ומה' מענה לשון
ה' שפתי תפתח   
ופי יגיד תהילתך
לאדם מערכי לב
ומה' מענה לשון
ה' שפתי תפתח   


© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם