תן לנו שמחה לנשמה

פרחי ירושלים

ני ני נה נהנה נה ניי
אתה ורק אתה
מאז ומעולם שומע תפילתנו
לך אבי אקרא
כי רק אתה יודע את סודות הלב

הלב אומר תפילה
כולנו הילדים שלך ברכנו
כי אין לנו אבא אחר מלבדך
אנחנו אוהבים אותך עננו

תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם

תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם
ני ני נה נהנה נה ניי


תודה שאין לה סוף
על אהבת עולם לישראל בניך
כולם כאיש אחד
ושיר הלל כולם מודים עכשיו

עכשיו בשעת רצון
כל התפילות שבעולם מלב אליך
כי אין לנו אבא אחר מלבדך
אנחנו אוהבים אותך עננו
תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם

תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם
תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם

תן לנו שמחה לנשמה
ותן שלום על פני האדמה
קרב הגאולה ושלח לנו משיח
עננו מלך העולם

© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם