וכולם מקבלים

מרדכי בן דוד

כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
וכולם מקבלים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עול מלכות שמיים
וכולם מקבלים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עול מלכות שמיים
וכולם מקבלים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עול מלכות שמיים
לה לה לה
לה לה לה
וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים
וכולם מקבלים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עול מלכות שמיים
לה לה לה
לה לה לה

© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם