צאינה וראינה

מוטי שטיינמץ

צאינה וראינה בנות ציון
במלך שלמה
בעטרה שעטרה לו אמו
ביום חתנתו
 
צאינה וראינה בנות ציון
במלך שלמה
בעטרה שעטרה לו אמו
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
 
ביום חתנתו
זו מתן תורה
וביום שמחת לבו
זה בנין בית המקדש
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
ביום חתנתו
זו מתן תורה
וביום שמחת לבו
זה בנין בית המקדש
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו

 
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
 
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
 
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
המלך שלמה

צאינה וראינה בנות ציון
במלך שלמה
בעטרה שעטרה לו אמו
ביום חתנתו
 
צאינה וראינה בנות ציון
במלך שלמה
בעטרה שעטרה לו אמו
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
 
ביום חתנתו
זו מתן תורה
וביום שמחת לבו
זה בנין בית המקדש
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
ביום חתנתו
זו מתן תורה
וביום שמחת לבו
זה בנין בית המקדש
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו

 
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
 
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
יהי רצון שיבנה בימינו
בית המקדש
 
ביום חתנתו
וביום שמחת לבו
המלך שלמה
 
יהי רצון שיבנה בימינו
עטרת שלמה
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם