ענווה

שרולי ברונכר ומידד טסה

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי
שתצילני מיצר הרע

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי
שתצילני מיצר הרע
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה

וענווה ענווה תן בליבי
ענווה ענווה תן בליבי
ענווה ענווה ענווה ענווה ענווה ענווה

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי
שתצילני מיצר הרע

יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי
שתצילני מיצר הרע
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה

וענווה ענווה תן בליבי
ענווה ענווה תן בליבי
ענווה ענווה ענווה ענווה ענווה ענווה
ותן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
תן בליבי בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
תן בליבי הכנעה וענווה הכנעה וענווה
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם