לך אלי תשוקתי

יואב יצחק וחיים שיראל

לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותיי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי לך ידיי לך רגליי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גוייתי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם