מה שלא הספקתי לומר

רן דנקר ועילי בוטנר

כל מה שלא הספקתי לומר עובר מול העיניים ונשבר אם יש איזו שהיא מחילה אז קח אותה ממני בשבילך קר חורף מזכיר לי אותך רוצה מסתור מגשם מסופה קח כל מה שאתן לך זו אני ואין בי מבוכה עד שבוקר יבוא לא אשן את כל הלילה לקראתו עד הבוקר שבו לא אתן לך ללכת מתוכו לא אתן לך ללכת מתוכו לך קח את הדרך איתך וצידה שהכנתי לכבודך אם זה כוח השביל שלך קח אותי אל המקום שלך עד שבוקר יבוא לא אשן את כל הלילה לקראתו עד הבוקר שבו לא אתן לך ללכת מתוכו לא אתן לך ללכת מתוכו עד שבוקר יבוא לא אשן את כל הלילה לקראתו עד הבוקר שבו לא אתן לך ללכת מתוכו לא אתן לך ללכת מתוכו
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם