ליבבתיני

ארז לב ארי

מה לך בבת העין גלי לי את פנייך ואדע מה לך יפת עיניים האירי את פנייך אחות ברא הנה את צוחקת את הכאב מוחקת ליבבתיני אחותי כלה לא נשחיר פנינו ישוב מאור עינינו ליבבתיני אחותי כלה מה לך עיניים מה לך כי תבכי יונה צחורה פתחי לי שערייך גלי לי סודותייך ואדע מה יפו דותייך וריח סלמותייך נופת תקטוף נא שפתותייך אראה בשושנייך ינוסו כל צללייך ליבבתיני אחותי כלה הנה את צוחקת את הכאב מוחקת ליבבתיני אחותי כלה מה יפו דותייך אראה בשושנייך ליבבתיני אחותי כלה
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם