התעוררי

בן סנוף

התנערי מעפר קומי ליבשי בגדי תפארתך עמי על ידי בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה או קרובה אל נפשי גאלה התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי עורי עורי עורי עורי שיר דברי כבוד ה' עלייך נגלה אווו כבוד ה' עלייך נגלה אוווווו בואי בואי בואי בשלום בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה ובצהלה אל תוך אמוני תוך אמוני עם סגולה בואי כלה בואי כלה בואי כלה התעוררי התעוררי אווו כי בא אורך קומי אורי עורי עורי עורי עורי שיר דברי כבוד ה' עלייך נגלה הוו כבוד ה' עלייך נגלה התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי עורי עורי עורי עורי שיר דברי כבוד ה' עלייך נגלה אווו כבוד ה' עלייך נגלה
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם