שיר למעלות

בן סנוף

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מעין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מעין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם