רחם

יעקב שוואיקי

רחם רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם רחם רחם רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם רחם על ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם רחם רחם על ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם רחם רחם רחם רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם רחם רחם רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם רחם על ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם רחם רחם על ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם רחם רחם
© זכויות היוצרים שמורות למחברים אקו"ם