סגור

קריוקי כמו שני זרים - אבנר גדסי ואביבה אבידן

  • כמו שני זרים

כמו שני זרים אבנר גדסי ואביבה אבידן מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כמו שני זרים