סגור

קריוקי וידוי - גילה אלמגור

  • קריוקי | וידוי - גילה אלמגור
    מאת thephaze

וידוי גילה אלמגור מילים

הדפס
מעילי הפשוט ופנס על הגשר
ליל הסתיו ושפתי הלחות מני גשם
כך ראית אותי ראשונה התזכור
והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים
כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים
וכאל מים ולחם אלי תחזור
בענינו המר בעבור אותך זעם
גם למוות אתה קיללתני לא פעם
וכתפי הקרות רעדו משמחה
כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים
שיובילו אותך בגללי בנחושתיים
וגם אז לבבי לא יסור מעמך
כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת
אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
רק אותה אהבה עניה וסוררת
באותו מעילון עם אותו ציץ הורד
באותה השמלה הפשוטה משמלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
יהיה כך כך יהיה אות באות
וקינאתי לך ובחושך ארבתי
ושנאתי לך ועד דמע אהבתי
וביתנו שמם מחיוך ומצחוק
ובשובך אל הבית מרוד כמו כלב
עלבונות של זרים בי נקמת פי אלף
ואדע כי חשבת עלי מרחוק
ובלילה ההוא עת הטחת בדלת
והלכת לעד ואני נושאת ילד
רק חשך אור עיני אך ליבי לא נשבר
כי היה לי ברור כמו שתים ושתים
שתשוב עוד אלי ותיפול על ברכיים
ואני בפניך אביט ואומר:
כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת
אבל טוב שנפגשנו בליל מלילות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
רק אותה אהבה עניה וסוררת
באותו מעילון עם אותו ציץ הורד
באותה השמלה הפשוטה משמלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
יהיה כך כך יהיה אות באות
הן ידעתי שאין לי אוהב מלבדך
וידעתי: המוות יבוא מידיך
ואני מחכה ומצפה לזיוו
הוא יבוא פתאומי כגרזן על עץ יער
או יקרב לאיטו בעינוי ובצער
אבל לא מידי זר מידיך יבוא
וגם אז לביתך בליל שכול וליל עוני
בחלום עוד אשובה כסילה שכמוני
ואומר: הנה באתי מנדוד בשבילי
כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים
שאבוא לביתך בעצמך עיניים
עד אשר ישאוך בדרך אלי
כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת
אבל עד לי האל החורץ גורלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
רק אותה אהבה עניה וסוררת
באותו מעילון עם אותו ציץ הורד
באותה השמלה הפשוטה משמלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
יהיה כךכך יהיה אות באות
כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת
אבל עד לי האל החורץ גורלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
רק אותה אהבה עניה וסוררת
באותו מעילון עם אותו ציץ הורד
באותה השמלה הפשוטה משמלות
אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת
יהיה כךכך יהיה אות באות

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

וידוי