סגור

קריוקי כי האדם עץ השדה - יהודית רביץ

  • כי האדם עץ השדה

כי האדם עץ השדה יהודית רביץ מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כי האדם עץ השדה