סגור

קריוקי כמו גלגל - מתי כספי

  • כמו גלגל
  • כמו גלגל

כמו גלגל מתי כספי מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כמו גלגל