טעויות כתיב ונרדפות

naor ormia btur turnhv נעור ארמיה