סגור

קריוקי כולם זקוקים לחסד - נורית גלרון

  • כולם זקוקים לחסד

כולם זקוקים לחסד נורית גלרון מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כולם זקוקים לחסד