סגור

קריוקי כשאת איתו - ניקוס ורטיס

  • קריוקי | כשאת איתו - ניקוס ורטיס
    מאת dodo86
  • כשאת איתו

כשאת איתו ניקוס ורטיס מילים

הדפס
אפטו פו מו סימבני
פובמא טוסו נא טו פו
קארדיה מו פליגומני
אסאיני אליטיה אפטו פו זו
אגאפי נא נאליטיני
אטיה נא נאקי אפורמי
סאפטה טאמאטיה פו קיטו
טון ארוטא נאברו
אן איסי אנה אסטרי פו פוס טה פרי
סטין אדיה מו זואי
פוטה מי סביאיסס פוטה נא מי מאפיסיס
פוטה נאמי חיאי אגאפי אפטי
מה אונירו אן איסיא טה פוטה סביסס
סטא אונריה נה זו מיקסימרוסי
פוטא נא מי טליוסי
מאסה מו מאנין נא סגאפו
סטו דרומו מו טו דיקומו
טפאנטא איתן סקוטינה
פוט טא אונירהמו דאטה אנגינאי אליטינה
מה תורה איסא אדו אסי
קאחו קסאנגינסי
טו טלוס קי אי ארחימו זואימו איסאסי
אן איסי אנה אסטרי פו פוס טה פרי
סטין אדיה מו זואי
פוטה מי סביאיסס פוטה נא מי מאפיסיס
פוטה נאמי חיאי אגאפי אפטי
מה אונירו אן איסיא טה פוטה סביסס
סטא אונריה נה זו מיקסימרוסי
פוטא נא מי טליוסי
מאסה מו מאנין נא סגאפו
אן איסי אנה אסטרי פו פוס טה פרי
סטין אדיה מו זואי
פוטה מי סביאיסס פוטה נא מי מאפיסיס
פוטה נאמי חיאי אגאפי אפטי
מה אונירו אן איסיא טה פוטה סביסס
סטא אונריה נה זו מיקסימרוסי
פוטא נא מי טליוסי
מאסה מו מאנין נא סגאפו

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כשאת איתו