סגור

קריוקי כיוון אחר - שלומי שבת | אודי דוידי

  • כיוון אחר

כיוון אחר שלומי שבת | אודי דוידי מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כיוון אחר