סגור

קריוקי כשאת שותקת - שלומי שבת

  • כשאת שותקת

כשאת שותקת שלומי שבת מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

כשאת שותקת